Vad är Studentkultur I Tiden, SIT?
Jo, det är den gruppen av gamla och gaggiga människor som sitter på jobbet att försöka se till att traditionerna vid Blekinge Studentkår, och därigenom även Blekinge Tekniska Högskola, inte går och förfaller. Grupperingen bildades ur kårstyrelseutskottet Mösskommittén som startades under ett FUM då Sikevux försökte ålägga kårstyrelsen att köpa in teknologmössor. Till historien bör även nämnas att Forssell stod för inköpet av teknologmössor gången innan Sikevux var med och drog i det.