Psångboken

Psångboken är vår sångbok. Den innehåller förutom sånger även hur man ska uppföra sig vid till exempel gasque. Den första som gavs ut år 1993, Den svarta psångboken gav ut år 2002 och den vinröda år 2015.