Gasque

Följande ordningsregler gäller under en gasque:

0. Förvissa dig om att du är på rätt gasque.
1. Visar det sig att du ej är på rätt gasque, uppmanas du att ej lämna gasquen före dess slut.
2. Gasquer börjar klockan 18. Om annat anges börjar festen ändå klockan 18 då gästerna ändå inte kommer innan dess.
3. Regler ska följas. Om de inte följs betraktas det som ett undantag och bekräftar således regeln.
4. På gasque är klädsel starkt rekommenderad. Om ej annat anges är ovve att betrakta som klädsel.
  1. Om gasquen hålls utanför BTH är det högst osannolikt att denna regel gäller.
5. Festdisciplin skall råda, om ej toastmaster eller annat tongivande person anger annat.
6. Med festdisciplin avses: toastmastern skall gå att uppfatta om man önskar.  Spex skall höras av alla, oavsett om de vill höra eller inte.
7. Om det är trångt, vilket det är på alla riktiga gasquer, assistera gärna serveringen på uppenbara sätt då går allting fortare.
8. Om kastvänlig mat serveras, som exempelvis köttbullar, citronfromage osv., skall detta ses som ett uppriktigt misstag från arrangörernas sida och inte som en inbjudan till matkrig.
9. Har man för avsikt att komma i tid kommer man i tid. Annars kommer man lämpligtvis försent.
10. Brott mot tyngdlagen undanbedes vänligt men bestämt.
11. För kvarglömda gäster ansvaras ej.
12. Kvarglömda bordsdamer återfås mot beskrivning vid gasquensslut.
13. Om man är osäker på sångerna, börja gärna minst en halv minut före de övriga deltagarna.
14. Har man för avsikt att spilla dryck bör man förvissa sig om att drycken är alkoholfri.
15. Ät aldrig mer än vad du, eller bordsgranne kan tvinga i dig.
16. Under borden gäller högerregeln, förutsatt att det inte är en brittisk gasque, då vänstertrafik uppmanas.