Teknologmössan

Teknologmössan är en mössa som bärs av teknologer. Dessa mössor skilljer sig även från lärosäte till lärosäte. Vid Blekinge Tekniska Högskola används en mössa av lundamodell med vinröd kulle. I övrigt är den identisk med mössorna som bärs på Lunds Tekniska Högskola. Till skillnad från Lund byter vi inte mössa på vinterhalvåret och numera har vi frångått konceptet med en spegatt per år. Spegatt är en liten kula gjord av tråd som trärs på toffsen som hänger ner från plösen. Tidigare har det i Blekinge funnits olika modell på mössan beroende på vilken, då, linjeförening studenten tillhörde samt vilket campus man studerade vid.

Mössan bärs genom att ha den lite lutande åt plösens håll, mössan sitter på snedden i x-led jämfört med bärarens huvud. Man bär den även lite lutande bakåt i nacken, så att skärmen indirekt slutar fungera som ett solskydd.

Spegatter

Spegatterna bär vi numera enligt principen:
En utbildningsföreningsspegatt. Antingen har man en helfärgat för ett vanlig läsår eller har man en med guld (lurex) tråd i mitten för att visa att man sitter i utbildningsföreningensstyrelse.
En spegatt per styrelse man sitter i, gäller då endast kårrelaterade styrelser. Exempel på dessa är älsterådet (SIS) vars spegatt är svart-vit-svart och Rotundans som är svart-blå-svart.

Detta betyder att som andraårsstudent kan i praktiken ha runt 8 stycken spegatter istället för 2 stycken som man hade förr när man endast körde med en spegatt per år.
Inflationen löses genom att fler blir aktiva i kåren så att man inte kan sitta i 8 stycken styrelser under ett år.

Studieuppehållsspegatten erhålls endast om du som student tagit uppehåll i ditt program. Det gäller ej om du hoppat av ett program för att senare börja studera något annat.

Utbildning

En för varje påbörjat utbildningsår.

Karlskrona

BITS - student
BITS – student
EKEN - student
EKEN – student
BOSS - student
BOSS – student
Mårfin(t) - student
Mårfin(t) – student
#ROOT - student
#ROOT – student
ROST - student
ROST – student

Karlshamn

Digital ljudproduktion - student
Digital ljudproduktion – student
Webbutveckling
Webbutveckling – student
Digital bildproduktion - student
Digital bildproduktion – student
Digitala spel - student
Digitala spel – student

Utbildningsförening

En för varje år i styrelse för utbildningsförening.

Karlskrona

BITS - Styrelse
BITS – styrelse
EKEN - Styrelse
EKEN – styrelse
BOSS - styrelse
BOSS – styrelse
Mårfin(t) - styrelse
Mårfin(t) – styrelse
#ROOT - styrelse
#ROOT – styrelse
ROST - styrelse
ROST – styrelse

Karlshamn

MUK-01
MUK – styrelse

Sektion

En för varje år i styrelse för sektion.

Karlskrona

Sektionen för Internetbaserad Socialisering
SIS – styrelse
SIT - Styrelse
SIT – styrelse
Rotundan - styrelse
Rotundan – styrelse
Sexistenz - Styrelse
Sexistenz – styrelse

Karlshamn

.smoersex - Styrelse
.smoersex – styrelse

Administrativt

Fullmäktigedelegat
Fullmäktigedelegat
Kårstyrelsen
Kårstyrelsen
Valberedningen
Valberedningen
Revisor
Revisor

Övrigt

En för varje beviljat studieuppehåll. En för sin totala militärtjänstegöring.

Militärtjänstgöring
Militärtjänstgöring
Studieuppehåll
Studieuppehåll