Slasque

Detta är den typen av sittning som är vanligast på BTH. Alltså en sittning där reglerna för gasque följs till viss mån och där ovve eller andra kläder används.

Benämns ibland felaktigt av vissa mindre begåvade studenter som gasque.