Prislista

Ovve 555 kr
Mössa inkl. tofs 650 kr

Kårband (0,5 m) 125 kr
Psångbok TBD kr
Spegatt 25 kr
Pin 20 kr

Ovveprovning och beställning sker i samband med introduktionsverksamheten i Karlskrona. Vid samma tidpunkt kommer även Teknologmösseprovning och invigning att ske.