Prislista

Ovve 500 kr
Mössa inkl. tofs 650 kr
Tofs 120 kr

Kårband (0,5 m) 125 kr
Psångbok 60 kr
Spegatt 25 kr
Pin 20 kr

Ovveprovning och beställning sker i samband med introduktionsverksamheten i Karlskrona. Vid samma tidpunkt kommer även Teknologmösseprovning och invigning att ske.